1. BCH Đảng ủy xã
  • Nguyễn Văn Quyên

   Chức vụ: Công chức Địa chính xã

   SĐT: 0984093315

  • Phạm Thị Hằng

   Chức vụ: Công chức Tài chính- KTNS xã

   SĐT: 0916171699

  • Vũ Tuấn Anh

   Chức vụ: Trưởng Công an xã

   SĐT: 0355289683

  • Đỗ Thị Xan

   Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

   SĐT: 0976269687

  • Nguyễn Văn Hinh

   Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

   SĐT: 0984551351

  • Nguyễn Hồng Sơn

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0978326507

  • Nguyễn Thị Hương

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0975077834

  • Nguyễn Văn Khiêm

   Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0965569758

  • Nguyễn Văn Huynh

   Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

   SĐT: 0916480477

  • Đặng Văn Đằng

   Chức vụ: TVĐU, Giám đốc HTXDVNN xã

   SĐT: 0974095679

  • Lương Khánh Nhịnh

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   SĐT: 0946046943

  • Nguyễn Văn Thép

   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0987325612

  • Nguyễn Văn Thái

   Chức vụ: Công chức LĐTBXH xã

   SĐT: 0948353587

  • Nguyễn Thành Nhơn

   Chức vụ: Công chức Văn phòng UBND xã

   SĐT: 0986488824

  • Phạm Văn Chương

   Chức vụ: Công chức VHTT xã

   SĐT: 0916600752

  Thường trực Đảng ủy xã
  • Nguyễn Hồng Sơn

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0978326507

  • Nguyễn Thị Hương

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

   SĐT: 0975077834

  1. HĐND xã
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. UBND xã
    • Nguyễn Văn Khiêm

     Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

     SĐT: 0965569758

    • Nguyễn Văn Thép

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

     SĐT: 0987325612

    1. Văn phòng Nội vụ UBND xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Ban Công an xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Ban Quân sự xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Ban Tư pháp xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Ban Tài chính NS xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Ban văn hóa xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Ban địa chính xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    8. Hội Phụ nữ xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    9. Hội ND xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    10. Đoàn TNCS HCM xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    11. UBMTTQ xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    12. Hội Người cao tuổi xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    13. Hội CCB xã
     • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Thôn Địa Linh
    • Chưa cập nhật dữ liệu

    1. Thôn Đông Trụ
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    2. Thôn Giáo Thiện
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    3. Thôn Thượng Xá
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    4. Thôn An Ký Tây
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    5. Thôn An Ký Trung
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    6. Thôn An Ký Đông
     • Chưa cập nhật dữ liệu

    7. Thôn A
     • Chưa cập nhật dữ liệu