THÁNG HÀNH ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023
Ngày 13/11/2023

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 với nhiều hoạt động tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, trong xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 mang một tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả./.

 

           Ngày 10.10 hằng năm sẽ khơi dậy và lan tỏa hơn niềm tự hào dân tộc, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước trong mỗi chúng ta bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công. Ngày 10.10 hằng năm là một ngày để chúng ta đánh giá, nhìn nhận và đẩy nhanh các hành động với một tầm nhìn 2030, Việt Nam trở thành Quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp - cùng chung tay chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường 2045. Năm 2023, năm thứ hai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Dưới đây là các hoạt động chính của Tháng hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/1-20231113041548-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/2-20231113042052-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/3-20231113042053-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/4-20231113042052-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/5-20231113042628-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/6-20231113042052-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/7-20231113042052-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/8-20231113042052-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/9-20231113042052-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202311/Images/10-20231113042052-e.jpg

            Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 mang một tinh thần chung là đổi mới sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả./.


Tổng lượt xem bài viết là: 10
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác