“NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC”: TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TỪ MỖI CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ"
Ngày 22/11/2022

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), được sự nhất trí của Đảng ủy, chính quyền, UB MTTQ Việt Nam xã Quỳnh Minh tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân vào ngày 13/11 liên khu dân cư số 1 gồm các thôn Địa Linh, Đông Trụ, Giáo Thiện, Thượng Xá tại nhà văn hóa thôn Giáo Thiện và ngày 15/11 liên khu dân cư số 2 gồm các thôn An Ký Tây, An Ký Trung, An Ký Đông đã tổ chức.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, biểu dương các tập thể, cá nhân, những tấm gương tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động, nhằm tiếp tục phát huy cao hơn nữa truyền thống cách mạng, sức mạnh đoàn kết của MTTQ, của nhân dân ta, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để xây dựng Nông thôn mới nâng cao tiến tới trở thành nông thôn kiểu mẫu.

Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202211/Images/1-20221122101812-e.jpg

Cộng đồng dân cư của chúng ta đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, kinh tế hạ tầng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta đã có nhiều cải thiện nâng lên. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn 5 nội dung của Cuộc vận động, đòi hỏi cộng đồng dân cư chúng ta phải bằng hành động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn nữa trong cộng đồng dân cư, phát huy nội lực, để xây dựng khu dân cư của chúng ta ngày một phát triển không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ và giữ gìn kỷ cương phép nước; ai cũng có việc làm, ai cũng tham gia học tập, thôn xóm yên bình, môi trường xanh, sạch, đẹp cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc. Khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, bằng nhiều việc làm thiết thực; xây dựng nét đẹp văn hóa trong sản xuất và sinh hoạt trong cộng đồng dân cư... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương; sớm đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202211/Images/2-20221122101817-e.jpg

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - vui mừng trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Minh riêng trong công tác đoàn kết, tập hợp nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, ban công tác mặt trận các thôn Hitiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực tham gia phát triển kinh tế. Phát huy tinh thần tương trợ quan tâm các hộ gia đình khó khăn. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện hương ước, quy ước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 

Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202211/Images/3-20221122101822-e.jpg


                       Phần hội được diễn ra với các đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi, lan tỏa sức mạnh đoàn kết toàn dân./.

Theo tin: Huy Mạnh


Tổng lượt xem bài viết là: 78
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác