Kết luận của Chủ tịch UBND xã Tại cuộc họp UBND xã ngày 30 tháng 7 năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020
Ngày 29/10/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND xã Tại cuộc họp UBND xã ngày 30 tháng 7 năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020

Kết luận của Chủ tịch UBND xã

Tại cuộc họp UBND xã ngày 30 tháng 7 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2020

 

 

I-Thành phần:

1-Mời TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, GĐ HTXDVNN.

2-Cán bộ, công chức UBND xã; (Vắng; Đ/c Sơn, đ/c Huynh, đ/c Chương - có lý do).

3-Các ông (bà) Trưởng thôn.

II.Nội dung:

1-Chủ tọa hội nghị: Đ/c Nguyễn Văn Khiêm -Chủ tịch UBND xã;

2-Thư ký: Đ/c Nguyễn Thành Nhơn-Văn phòng UBND xã.

 

                    Phần I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 07/2020

 *Kết quả:

-Các ngành, cán bộ công chức xã cơ bản thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của UBND xã. Đảm bảo tốt nhiệm vụ chuyên môn.

 *Tồn tại:

-Một số ngành, lĩnh vực chưa kịp thời tham mưu, giải quyết công việc theo kế hoạch và sự chỉ đạo của lãnh đạo và thường trực UBND xã.

-Tình trạng đi làm, đến dự họp, giao ban khi có triệu tập ở một số các nhân cán bộ công chức còn chậm, ảnh hưởng đến công việc.

-Chất lượng giải quyết công việc, chuyên môn chưa cao.

                         Phần II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020

1. Công tác phòng chống dịch Covid – 19 tái phát:

-Thực hiện Thông báo số 253/TB-TTg ngày 25/7/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, các Công điện, công văn chỉ đạo của Tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ về đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 tái phát.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân trong xã, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Minh xây dựng và triển khai Kế hoạch đáp ứng khẩn cấp với dịch Covid - 19 gây ra (Có kế hoạch cụ thể riêng).

2.Sản xuất nông nghiệp:

- Tăng cường kiểm tra phát hiện, phòng trừ sâu, bệnh hại lúa và cây màu. Giao HTXNN và các thôn có trách nhiệm chủ động nạo vét mương máng đảm bảo thông thoáng trong mùa mưa bão, kịp thời phục vụ sản xuất.

-Phát động các hộ gia đình thường xuyên đánh bắt chuột bằng các biện pháp thủ công. Nghiêm cấm sử dụng điện lưới và các chất cấm khác để diệt chuột.

- Giao HTX dịch vụ nông nghiệp kịp thời cung ứng vật tư, phân bón, thuốc BVTV phục vụ nhân dân trong sản xuất,  và vùng dự án mô hình chuyển đất lúa sang trồng cây rau màu có giá trị kinh tế cao khu vực cửa trường thôn An Ký Tây.

-HTXDVNN kịp thời chỉ đạo sản xuất, có phương án chỉ đạo phòng chống thiên tai, sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sản xuất. Phối hợp thực hiện phương án thu thuế quỹ và các khâu dịch vụ 2020.

3.Công tác Quân sự địa phương:

-Duy trì và kiểm tra kế hoạch đảm bảo nhân lực, vật lực trong công tác phòng chống lụt, bão. Đảm bảo đủ quân số, an toàn, chất lượng và hiệu quả.

-Phối hợp với Công an xã trong công tác phòng chống thiên tai, TKCN.

-Hoàn thiện hồ sơ thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận Thôn đội trưởng dân quân tự vệ đối với Trưởng thôn NK 2020-2025.

-Có kế hoạch chi trả chế độ với lực lượng DQTV 6 tháng đầu năm. Xây dựng kế hoạch rà soát lực lượng dự bị động viên, lực lượng sơ khám tuyển NVQS cuối năm 2020 sẵn sàng nhập ngũ 2021.

-Hoàn thiện báo cáo trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã.

4.Công tác an ninh trật tự-xã hội:

-Nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Tăng cường theo dõi, có biện pháp xử lý các đối tượng tiêm chích ma túy, biểu hiện gây mất ANTT trên địa bàn xã.

-Duy trì tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Kiểm tra, xử lý các hoạt động Văn hóa-TT sau 22 giờ đêm.

-Báo cáo kịp thời lãnh đạo xã khi có các vụ việc xẩy ra trên địa bàn xã.

-Hàng ngày kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh làm mộc, phun sơn, để vật liệu, cây cối trên lòng lề đường giao thông ĐH, khu vực Trung tâm xã, chợ, cửa đền, chùa thôn An Ký Tây. Đ/c Trưởng Công an xã chủ động phối hợp đ/c Quyên, đ/c Chương tuyên truyền, vận động  giải tỏa (chợ chiều) phát sinh bên lề đường DH76 tại cửa Bưu điện xã, cửa nhà dân ảnh hưởng ATGT, xử lý xe tải đậu đỗ trên vỉa hè bờ ao cá Bác Hồ để đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ hè, bờ ao cá.

-Kết hợp với Trưởng thôn kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, tháo gỡ, xử lý các trường hợp giăng kéo đấu điện lưới để đánh bắt chuột ở các thôn.

-Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo lãnh đạo xã và huyện về công tác phòng chống dịch bệnh hàng ngày.

-Phố hợp vố Trưởng thôn, các ngành có lien quan lắm chắc nhân khẩu di biến động ở địa phương.

-Hoàn thiện cụ thể phương án tháo rỡ vi phạm đất đai, giao thông (Nếu có).

-Hoàn thiện báo cáo trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND xã.

5.Đất đai-Môi trường:

-Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai huyện giải quyết dứt điểm đơn đề nghị xin cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng đất của ông Phạm Văn Dương và ông Nguyễn Bá Thiên - thôn Thượng Xá.

-Hàng ngày kiểm tra vi phạm đất đai trên địa bàn xã. Tham mưu Tổ kiểm tra vi phạm đất đai-môi trường của xã giải quyết dứt điểm trường hợp tái lấn chiếm hành lang giao thông.

-Hoàn thiện cụ thể phương án tháo rỡ vi phạm đất đai, giao thông (Nếu có).

-Tham mưu UBND xã phương án thu hoa lợi trên diện tích bờ sông Minh Hồng vả sông Diêm.

- Kiểm tra, VSMT trong toàn xã thông báo trên Đài truyền thanh xã đánh giá đúng mức kết quả thực hiện ở các thôn và khu chợ An Ký. Phối hợp kiểm tra việc xả thải chăn nuôi ra môi trường. Thông báo trên Đài truyền thanh xã về việc chăn nuôi trang trại, gia trại đảm bảo vệ sinh môi trường. trong đó nêu rõ trách nhiệm của chuyên môn xã, của Trưởng thôn và hộ gia đình. Biện pháp xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

-Có phương án xử lý việc đổ rác từ nơi khác vào khu vực bãi rác của xã.

-Phối hợp giải quyết dứt điểm đơn của công dân Phạm Thị Huệ (An Ký Đông).

-Tăng cường trích dẫn Luật đất đai, Môi trường thông tin trên đài TT xã.

-Chủ động trong công tác thu thuế quỹ 2020.

6.XDCB-Giao thông-Công thương:

-Cắt tỉa cây bờ ao cá Bác Hồ phòng chống đổ do mưa bão.

-Theo dõi việc tu sửa điện ở Trường Tiểu học & THCS trong thời gian học sinh nghỉ học (đầu tháng 8) đảm bảo an toàn.

-Kiểm tra các hoạt động khu vực chợ An Ký, các Kiôt sử dụng có đúng hợp đồng hay không. Việc  bán hàng ra ngoài hành lang chợ, tuyên truyền vận động nhân dân bán hang (chợ chiều) vào trong chợ, nếu cố tình phối hợp xử lý theo qui định.

 (đ/c Quyên phụ trách).

-Tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn xã.

7.Văn hóa-Thông tin:

-Tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ thu thuế quỹ 2020, công tác PCTT & TKCN. Đặc biệt là phòng chống dịch COVID -19 tái phát.

-Kết hợp với Công an xã, Trưởng thôn đến vận động gia đình tổ chức đám cưới, đám tang thực hiện tốt quy định không làm rạp ra đường GT. (Đ/c Phạm Văn Chương trực tiếp chức trách).

-Tăng cường kiểm tra quản lý các nghĩa trang, nhất là việc tu sửa, xây mộ đúng theo quy định.

-Tham mưu Đảng ủy-UBND xã cụ thể hóa thực hiện Quyết định 20 của UBND tỉnh Thái Bình về nếp sống văn hóa trong việc cưới-việc tang và lễ hội.

-Có kế hoạch đảm bảo an toàn các hoạt động hè 2020.

8.Công tác LĐ-TBXH:

- Đảm bảo đúng, đủ chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, đối tượng BTXH…

-Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động chăm sóc trẻ em dịp hè 2020.

-Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 tái phát.

9.Công tác Tư pháp-Hộ tịch:

-Thực hiện đăng ký Hộ tịch và chứng thực theo qui định.

-Giúp Chủ tịch UBND xã việc tiếp nhận, phân loại, tư vấn pháp luật về giải quyết đơn thư, kiếu nại, tố cáo. Phối hợp giải quyết dứt điểm đơn của công dân Phạm Thị Huệ (An Ký Đông).

-Tuyên truyền văn bản xử lý vi phạm hành chính, Luật, Pháp lệnh..v.v, quy định của địa phương trên mọi lĩnh vực.

-Phối hợp tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PL về đất đai…

10.Công tác Thống kê:

-Kết hợp với các ban ngành nắm bắt, tổng hợp số liệu phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, ước đạt 6 tháng cuối năm. Đảm bảo số liệu dể xây dựng báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã và tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm.

-Kết hợp với Công chức Địa chính xã, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và Trưởng thôn tổ chức thống kê, hoàn thiện khép kín hồ sơ diện tích bỏ hoang không gieo cấy và diện tích cây màu đã trồng vụ xuân 2020. Chính xác số liệu cấy, trồng và con vật nuôi vụ thu, vụ mùa 2020.

11.Công tác Tài chính:

-Đảm bảo chi thường xuyên và chi đột xuất phục vụ các nhiệm vụ ở địa phương.

-Đảm bảo chi lương, phụ cấp tháng 8 năm 2020.

-Giải quyết tốt đối tượng hưởng hỗ trợ Dịch Covid – 19 không để sai sót, nhầm lẫn.

-Chủ động việc thu thuế quỹ 2020. Đảm bảo an toàn công tác thu thuế quỹ.

-Chủ động kinh phí phục vụ kỳ họp thứ 10 HĐND xã.

12.Văn phòng-Nội vụ UBND xã:

-Kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo trên địa bàn xã theo pháp luật.

-Thực hiện chế độ báo cáo UBND huyện theo quy định.

-Tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND xã.

-Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2025.

13. Y tế - Giáo dục:

-Trạm trưởng y tế xã phối hợp Công an xã, các ngành liên quan của xã làm tốt công tác phòng dịch ở địa bàn địa phương, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid – 19 tái phát theo qui định. Hướng dẫn cách ly, kiểm tra y tế theo chuyên môn và sự chỉ đạo của BCĐ các cấp. Cập nhật nhật ký chính xác. Có hình thức phối hợp tuyên truyền kịp thời, chính xác, tránh gây hoang mang đến nhân dân. hàng ngày kịp thời báo cáo về BCĐ xã và huyện trước 16 giờ 00.

-Hiệu trưởng các trường học tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

12. Đ/c Thép – Phó CTUBND xã:

-Chỉ đạo, đôn đốc các ngành chuyên môn rà soát, xây dựng hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao, yêu cầu các ngành hoàn thiện báo cáo về đ/c Nhơn tổng hợp đến 15/5/2020.

-Thường xuyên kiểm tra cán bộ công chức xã trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công việc đột xuất được giao.

13. Đề nghị Thường trực Đảng ủy, TTHĐND, TTMTTQ, Trưởng các đoàn thể xã lãnh đạo, chỉ đạo, và có biện pháp phối hợp tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

          Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm của xã trong tháng 8/2020, các ngành UBND xã, Trưởng thôn trong xã chủ động triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra./.

 

                                                                                  TM.UBND XÃ

                                                                                        Chủ tịch

 

 

 

 

                                                                               Nguyễn Văn Khiêm

 


Tổng lượt xem bài viết là: 157
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác