Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Minh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CCB, nhiệm kỳ 2022-2027
Ngày 10/05/2022

Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202205/Images/ccb2-20220510075309-e.jpg
Media/61_QuynhMinh/FolderFunc/202205/Images/ccb-20220510075309-e.jpg

 Sáng ngày 16/03/2022, Hội cựu chiến binh xã Quỳnh Minh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu Chiến binh, nhiệm kỳ 2022-2027. Về dự có lãnh đạo hội CCB huyện, lãnh đạo cấp ủy chính quyền xã Quỳnh Minh và 81 hội viên CCB tiêu biểu.

Trong những năm qua, cán bộ hội viên Hội CCB xã Quỳnh Minh luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, sáng tạo triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào CCB. Nhiều hội viên CCB đã mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng tiến bộ KHKT vào phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội nhận ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất kinh, với dư nợ bình quân hàng năm trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã Quỳnh Minh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao. Vận động các chi hội, hội viên CCB tham gia làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Vận động cán bộ hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

 Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu hội CCB xã Quỳnh Minh, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp, đại hội đã bầu ra BCH gồm 11 đồng chí, và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội hội CCB huyện trong thời gian tới./.


Tổng lượt xem bài viết là: 82
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 6 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác