Thường trực Đảng ủy xã
  • Nguyễn Hồng Sơn

    Chức vụ:Bí thư Đảng ủy xã

    SĐT: 0978326507

  • Nguyễn Thị Hương

    Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy xã

    SĐT: 0975077834